DE ZANDERIJ EN OMGEVING

De Zanderij was tot 1992 in het bezit van de familie Six, die op buitenplaats Jagtlust woonde aan de Leeuwenlaan in ‘s-Graveland.

De Zanderij is ontstaan door zandafgravingen. Dit gebeurde handmatig met de schop en de kruiwagen. Het zand werd per boot naar Amsterdam vervoerd. Het zand werd onder andere als ballast gebruikt in de VOC-schepen. Tot 1950 is er in het Spanderswoud zand afgegraven. Zowel Jagtlust als de Zanderij hoorden tot 1966 bij de gemeente Hilversum en zijn daarna door een grenscorrectie naar de voormalige gemeente ’s-Graveland gegaan.

De grens van de gemeente Hilversum en de voormalige gemeente ’s-Graveland lag ten westen van Jagtlust en liep langs de boerderij Stofbergen. Deze grens heet de Scheiwal.

Op de plek waar nu het atelier staat heeft de boerderij de Zanderij gestaan, gebouwd omstreeks 1870. Op zondag 8 april 1923 is de boerderij tot aan de grond toe afgebrand. De boerderij de Zanderij werd gepacht door Gerard Janmaat, die er samen met zijn vrouw en twaalf kinderen woonde. De boerderij is nooit herbouwd.

In 1974 is het huidige huis door de familie ’t Hoen gebouwd en de tuin aangelegd.

In de tuin staan twee mammoetbomen (Sequoiadendron giganteum). Deze zijn in 1976 geplant en waren beiden ± 1 meter hoog, de omvang is nu ± 2.50 meter en de hoogte ± 20 meter. Ook staan er drie tamme kastanjebomen (Castanea sativa), deze zijn omstreeks 1860 geplant.

De drie tamme kastanjes zijn voor een groot gedeelte hol en worden dan ook veelvuldig gebruikt als broedplaats door uilen, spreeuwen, houtduiven en vleermuizen.

In de omgeving komen onder andere de volgende vleermuissoorten voor: de rosse vleermuis, watervleermuis, laatvlieger en de gewone dwergvleermuis. Afgelopen jaar hebben wij rondom ons huis 44 vogelsoorten geteld waaronder de raaf, ijsvogel, wespendief, sijs, putter, groenling en groene specht.

Op het landgoed is een paddenpoel, vleermuiskelder, bijenschans, ijsvogelwand en insectenhotel.

In de tuin staan veel beelden van verschillende kunstenaars uit binnen- en buitenland.